the gourmet's choice       

Nonya Sambal Chilli
250g

Anchory Sambal Chilli
250g

Super Hot Crispy Sambal
100g

Chicken Chilli Sauce
250g & 180g


Sambal Nasi Lemak

Extra Hot Nonya Sambal Chilli
350g & 250g 

Padang Sambal Chilli
250g

Spicy Satay Sauce
250g

Nonya Achar Timun
350g

Sambal Chilli with Prawn
250g

Super Hot Crispy Sambal Anchovies
100g

Chilli Shrimp Floss
180g

© 2018 Glory Catering